Strona główna
Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego
Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego

Wniosek o udzielenie kredytu


Aby otrzymać kredyt studencki, należy złożyć szereg dokumentów. Wbrew pozorom, nie ma z tym wiele problemu, więc się nie zrażajcie. O kredyt studencki mogą starać się uczestnicy każdego rodzaju studiów - dziennych, wieczorowych czy zaocznych, zarówno z uczelni państwowych, jak i prywatnych, a więc wszyscy mają równe szanse.

Do banku należy dostarczyć:

  • Wniosek danego banku o udzielenie kredytu studenckiego.
  • Zaświadczenie z uczelni, potwier- dzające, że wnioskodawca jest studentem lub doktorantem.
  • Dokumenty pozwalające stwier- dzić wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uzyskane w ostatnim roku podatkowym (najczęściej jest to potwierdzenie z urzędu skarbowego zarobków rodziców).
  • Dokumenty będące zabezpieczeniem kredytu studenckiego (zawierające podpisy poręczycieli), które możemy dostarczyć do banku wcześniej - przed podpisaniem umowy. Najczęściej wymagani są dwaj żyranci (zazwyczaj rodzice studenta), jednak w przypadku, gdy ich zarobki są niewystarczające, bądź z innych przyczyn nie mogą lub nie chcą być żyrantami, poręczycielem może być inna osoba lub kilka osób. W niektórych okolicznościach poręczycielem może być Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wnioski razem z dokumentami należy złożyć w oddziale wybranego banku (zdecydowanie największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się bank PKO BP) w terminie od 1 października do 15 listopada każdego roku. Formularze wniosków dostępne są na stronach banków udzielających kredyty studenckie.

Po przyznaniu kredytu studenckiego, należy pamiętać o 2 bardzo ważnych terminach. Mianowicie kredytobiorca zobowiązany jest do końca studiów dostarczać do swojego oddziału, dwa razy w roku, w terminie do 31 marca oraz do 31 października, ważne zaświadczenie o byciu studentem (legitymację studencką lub doktorancką).

Banki udzielające kredytów studenckich

Paź 31

Jeśli pobierasz już kredyt studencki, do tego dnia musisz pokazać w swoim oddziale ważne zaświadczenie z uczelni!

Lis 15

Jeśli nie otrzymujesz jeszcze kredytu, a jesteś nim zainteresowany, pamiętaj, że tego dnia upływa termin składania wniosków!

Dla przedsiębiorczych

Twój StartupAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości