Strona główna
Dla kogo jest przeznaczony kredyt studencki
Dla kogo jest przeznaczony kredyt studencki  <

Dla kogo


Kredyt studencki, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób studiujących i udzielany jest tylko na okres studiów. Na każdy stopień studiowania podpisuje się osobną umowę (studia I stopnia: licencjat, inżynierka, studia II stopnia: magisterka oraz studia III stopnia: doktorat).

Jedyne zastrzeżenie jest takie, że jeśli ukończymy dany stopień, to nawet jeśli zaczniemy kolejne studia (na tym samym poziomie), kredyt studencki już nam nie przysługuje. Natomiast I, II i III stopień możemy robić na różnych uczelniach i zupełnie innych kierunkach - w każdym momencie możemy ubiegać się o kredyt studencki lub kontynuować okres kredytowania - jeśli już go pobieramy.

Bardzo ważne!

Na czas urlopów, 'dziekanek' oraz w przypadku powtarzania roku, kredyt zostaje wstrzymany!

Od następnego roku akademickiego, jeśli kontynuujemy studia, kredyt ponownie zacznie nam być wypłacany.

  • Kredyt mogą pobierać studenci, którzy dodatkowo spełniają następujące warunki:
  • rozpoczynając studia mięli nie więcej niż 25 lat,
  • bank zaakceptuje przedstawione przez nich zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • posiadają całkowitą zdolność do wszelkich czynności prawnych,
  • udokumentują dochód na osobę w ich rodzinie i jego wysokość zostanie zaakceptowana przez bank. Pierwszeństwo zawsze mają osoby z niższą wysokością dochodu na osobę, niż ustalana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, maksymalna wartość. Z każdym rokiem jest ona coraz wyższa - na rok akademicki 2009/2010 wynosiła 2500 zł netto na osobę w rodzinie.

Banki udzielające kredytów studenckich

Paź 31

Jeśli pobierasz już kredyt studencki, do tego dnia musisz pokazać w swoim oddziale ważne zaświadczenie z uczelni!

Lis 15

Jeśli nie otrzymujesz jeszcze kredytu, a jesteś nim zainteresowany, pamiętaj, że tego dnia upływa termin składania wniosków!

Dla przedsiębiorczych

Twój StartupAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości