Strona główna
Oprocentowanie kredytu studenckiego
Oprocentowanie kredytu studenckiego

Oprocentowanie


Kredyt studencki jest chyba najkorzystniejszym kredytem dostępnym na rynku. Jego oprocentowanie jest obliczane według zmiennej stopy procentowej, która wynosi około połowę stopy redyskontowej NBP (na dzień dzisiejszy stopa redyskontowa NBP ma wartość 3,75% , począwszy od 25 czerwca 2009 roku) i zmienia się wraz z nią. Obecnie, jak łatwo policzyć, oprocentowanie kredytu wynosi około 1,88% !!!

Odsetki od kredytu w trakcie wypłacania transz oraz w okresie dwuletniej karencji, pokrywa w całości Państwo, a więc my nie płacimy nawet złotówki! Wspomniane wyżej oprocentowanie zaczyna być naliczane dopiero w dniu rozpoczęcia spłaty kredytu i trwa dwukrotnie dłużej, niż czas wypłacania rat - zgodnie z harmonogramem spłat (czyli: (300zł + odsetki) * 2 * czas pobierania kredytu).

Banki udzielające kredytów studenckich

Paź 31

Jeśli pobierasz już kredyt studencki, do tego dnia musisz pokazać w swoim oddziale ważne zaświadczenie z uczelni!

Lis 15

Jeśli nie otrzymujesz jeszcze kredytu, a jesteś nim zainteresowany, pamiętaj, że tego dnia upływa termin składania wniosków!

Dla przedsiębiorczych

Twój StartupAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości