Strona główna
Umorzenie kredytu studenckiego
Umorzenie kredytu studenckiego

Umorzenie kredytu


Kredyt studencki w pewnych okolicznościach może zostać umorzony (częściowo lub nawet całkowicie). Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chcąc pójść studentom jak najbardziej na rękę oraz zachęcić do nauki ustanowił, że w przypadku ukończenia studiów w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni (potwierdzone przez rektora lub dziekana), kredyt studencki zostanie umorzony w wysokości 20% kwoty pobranego kredytu.

Kredyt może zostać umorzony także w przypadku trudnej sytuacji życiowej oraz w przypadku trwałej niezdolności do pracy. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który decyduje czy umorzyć kredyt, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Kredyt zostaje w 100% umorzony, także w przypadku zgonu kredytobiorcy. Dokładniej mówiąc umorzeniu podlegają wszystkie transze wypłacane do dnia śmierci, natomiast te które nastąpią po zgonie należy zwrócić.

Ważne!

Umorzeniu nie podlegają wpłaty, które zostały spłacone do momentu wydania decyzji o umorzeniu.

Banki udzielające kredytów studenckich

Paź 31

Jeśli pobierasz już kredyt studencki, do tego dnia musisz pokazać w swoim oddziale ważne zaświadczenie z uczelni!

Lis 15

Jeśli nie otrzymujesz jeszcze kredytu, a jesteś nim zainteresowany, pamiętaj, że tego dnia upływa termin składania wniosków!

Dla przedsiębiorczych

Twój StartupAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości