Strona główna
Twój startup
Twój startup

Inkubator Pzedsiębiorczości „Twój StartUp”

Inkubator Przedsiębiorczości Twój StartupMłodzi przedsiębiorcy, którzy obawiają się ponoszenia wysokich kosztów rozpoczynania własnej działalności gospodarczej w warunkach rynkowych, mogą uniknąć takiego ryzyka i przetestować swój pomysł biznesowy w praktyce, korzystając z Inkubatora Przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Właściwie, „Twój StartUp” to Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem jest wszechstronna pomoc dla młodych, zdolnych i ambitnych ludzi przy realizacji ciekawych pomysłów biznesowych.

Właściwie każdej osobie, studentowi czy absolwentowi wyższej uczelni, który wstępuje na rynek pracy albo jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie opłacało się założyć biznes w inkubatorze przedsiębiorczości. Dzięki temu uniknie żmudnego procesu rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także ponoszenia z tego tytułu pewnych kosztów. Przez pewien czas będzie mógł prowadzić biznes w ramach inkubatora „Twój StartUp” i sprawdzić, czy rzeczywiście ma on rację bytu, ale nie będzie musiał odprowadzać samodzielnie składek na ZUS czy podatku dochodowego. Otwarcie działalności w inkubatorze przedsiębiorczości w ramach tzw. Preinkubacji pociąga za sobą minimalne koszty miesięczne - 250 zł, a w zamian przedsiębiorca uzyskuje wszechstronne wsparcie i pomoc od wykwalifikowanych pracowników „Twojego StartUpu”. Na co może liczyć?

Wirtualne biuro

Jedną z usług, z jakich korzysta przedsiębiorca przy nawiązaniu współpracy z inkubatorem przedsiębiorczości „Twój StartUp” jest wirtualne biuro. Przedsiębiorca uzyskuje, w zależności od wybranego pakietu:

 • Adres do rejestracji firmy,
 • Możliwość umieszczenia adresu na materiałach firmowych,
 • Odbieranie korespondencji,
 • Informowanie o odebranej korespondencji drogą mailową,
 • Rejestr korespondencji przychodzącej.

Tak przedstawia się Pakiet Srebrny Wirtualnego Biura, udostępniany za 59 zł netto miesięcznie. W Pakiecie Złotym w cenie 99 zł netto miesięcznie przedsiębiorca dodatkowo uzyska wysyłkę zeskanowanej korespondencji na adres mailowy do 10 egzemplarzy.
Więcej informacji: Wirtualne biuro Warszawa - Twój Startup

Coworking

Usługa coworkingu pozwoli na uzyskanie przestrzeni biurowej w centrum Warszawy, co umożliwi nawiązanie ciekawych i cennych kontaktów z innymi przedsiębiorcami, pracującymi w tym samym miejscu. Kontakty interpersonalne zawiązane w ten sposób mogą łatwo przełożyć się na kontakty biznesowe i na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. W ramach coworkingu przedsiębiorcy współpracujący z „Twój StartUp” mogą korzystać z biura w Warszawie 24 godziny na dobę, mają dostęp do wynajmowanych pomieszczeń, m.in. sali konferencyjnej na godziny, nawet wówczas, gdy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Usługa coworkingu kosztuje 250 zł netto miesięcznie za limit 40 godzin tygodniowo.
Więcej informacji: Coworking w Warszawie - Twój Startup

Zdobywanie dotacji unijnych

Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej mogą pozwolić na otwarcie własnej działalności gospodarczej, albo rozwój prowadzonej już firmy. Wielu aspirujących i obecnych przedsiębiorców nie wie jednak, jak ubiegać się o dotacje i dofinansowanie z Unii. Inkubator Przedsiębiorczości „Twój StartUp” pomaga w zdobyciu dotacji unijnych, tworzeniu biznesplanu i wniosku o dotację a także wspiera przedsiębiorcę na etapie rozliczania projektu unijnego. Cena za usługę zależy od typu dotacji, o jaką będzie starał się klient:

 • Od 450 zł za Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy,
 • Od 200 zł za Wniosek rekrutacyjny do POKL 6.2
 • Od 700 zł za Wniosek o dotację z POKL 6.2,
 • Od 3500 zł za Wniosek o dotację z POIG 8.1 i 8.2,
 • Od 4000 zł za Wniosek o dotację z POIG 5.1,
 • Od 2500 zł za Wniosek o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Od 4500 zł za Wniosek o dotację z POIG 1.5,
 • Od 150 zł za Wniosek rejestracyjny podmiotu gospodarczego,
 • Od 2000 zł za Biznesplan,
 • Min. 1% dotacji w przypadku Success Fee.
Więcej informacji: Dotacje unijne dla firm - Twój Startup

Pomoc w zakładaniu firmy

Jeśli klient „Twój StartUp” jest już zdecydowany na założenie własnej działalności gospodarczej, a nie wie, jak dopełnić wszelkich formalności z tym związanych, może zgłosić się do Inkubatora Przedsiębiorczości, który pomoże przejść cały proces rejestracji bez względu na wybraną formę organizacyjno-prawną działalności, jaką wybierze.
Więcej informacji: Jak założyć firmę? - Twój Startup

Banki udzielające kredytów studenckich

Paź 31

Jeśli pobierasz już kredyt studencki, do tego dnia musisz pokazać w swoim oddziale ważne zaświadczenie z uczelni!

Lis 15

Jeśli nie otrzymujesz jeszcze kredytu, a jesteś nim zainteresowany, pamiętaj, że tego dnia upływa termin składania wniosków!

Dla przedsiębiorczych

Twój StartupAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości