Strona główna
Lepsze warunki spłaty dla najlepszych żaków
Lepsze warunki spłaty dla najlepszych żaków

Lepsze warunki spłaty dla najlepszych żaków


Wyższe wykształcenie podnosi szansę na rynku pracy. Obecnie to pewien standard jakiego żądają pracodawcy w swoich ogłoszeniach. Jednak co zrobić w wypadku, kiedy rodzina ma niski dochód i nie stać jej na utrzymanie potomka na studiach? W takiej sytuacji pomocny okazuje się kredyt studencki.

Szansa na lepszy start

Kredyt studencki przyzwany jest ze względu na wysokość dochodów na członka rodziny. Oznacza to, że nie ma znaczenia na jakie dana osoba się studia wybiera, czy jest to uczelnia publiczna, czy prywatna. Jednym z warunków jego przyznania jest posiadanie w momencie podjęcia studiów nie więcej niż 25 lat. Osoby, które starają się o kredyt muszą być w pełni zdolne do czynności prawnych. Dodatkowo bank żąda ustanowienia zabezpieczenie spłaty kredytu. Może to być zarówno hipoteka jak i podpis poręczyciela. Często jednak osoby, które chcą podjąć studia nie mają żadnej z tych możliwości. W takim wypadku mogą wystąpić o poręcznie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie jest to darmowe, gdyż ten bank pobiera od każdej transzy 1,5% prowizji.

Kredyt na cały okres trwania nauki

Otrzymując kredyt studencki należy pamiętać, że pieniądze są z niego regularnie wpłacane przez okres roku akademickiego, czyli przez 10 miesięcy. Warunkiem regularności otrzymywania transz jest składanie do banku raz lub 2 razy w roku odpowiedniego dokumentu (aktualnej legitymacji studenckiej). Decyzja o wypłacie kredytu może być wstrzymana w momencie urlopu dziekańskiego lub gdy konieczne jest powtórzenie roku. Każdy stopień studiów wymaga złożenia nowego wniosku. Oznacza to, że trzeba wystąpić o przedłużenie kredytowania w momencie skończenia licencjatu bądź inżyniera na studia magisterskie. Najczęściej maksymalny czas przez jaki bank wypłaca kredyt to sześć lat. Warto to przemyśleć, w przypadku gdy zamierza się kontynuować naukę na studiach III stopnia.

Umorzenia dla najlepszych studentów uczelni

Kredyt przyznawany na preferencyjnych warunkach to także doskonały czynnik motywujący do osiągania jak najlepszych wyników w czasie studiów. Jeżeli dana osoba znajdzie się wśród 5% najlepszych absolwentów uczelni Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest skłonny umorzyć nawet 20% wysokości kredytu. Istnieje też możliwość całkowitego umorzenia kredytu. Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest na przykład całkowita utrata zdolności do pracy.

Banki udzielające kredytów studenckich

Paź 31

Jeśli pobierasz już kredyt studencki, do tego dnia musisz pokazać w swoim oddziale ważne zaświadczenie z uczelni!

Lis 15

Jeśli nie otrzymujesz jeszcze kredytu, a jesteś nim zainteresowany, pamiętaj, że tego dnia upływa termin składania wniosków!

Dla przedsiębiorczych

Twój StartupAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości