Strona główna
Formy zabezpieczenia kredytu studenckiego
Formy zabezpieczenia kredytu studenckiego

Formy zabezpieczenia

Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu lub pożyczki, także do uzyskania kredytu studenckiego banki wymagają zabezpieczenia, na wypadek niemożności spłacenia zaciągniętego długu (choć w pewnych okolicznościach możliwe jest umorzenie kredytu).

Banki stosują następujące formy zabezpieczenia kredytu:

 • Poręczenie w formie weksla.

 • Poręczenie na ogólnych zasadach ko- deksu cywilnego (najczęściej jest to podpis żyrantów, zobowiązujących się do spłacenia kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca się od tego uchylił, bądź nie był w stanie pokryć rat kredytu - choć w tym wypadku mógłby zwrócić się o indywidualne dostosowanie możliwości spłaty kredytu lub/i częściowe umorzenie kredytu).

 • Poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. W roku akademickim 2010/2011 wprowadzone zostały nowe zasady poręczenia kredytu studenckiego przez BGK. Poręczenie wynosi:
  - 100% otrzymanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 zł, a także dla studentów, którzy zostali częściowo lub całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej (sierot oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej, bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej) - bez względu na obecny dochód,
  - 70% otrzymanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 1000 zł.
  Za poręczenie kredytu studenckiego pobierana jest od kredytobiorcy prowizja w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu.
  Wniosek o poręczenie składa się w banku, w którym student ubiega się o kredyt.

 • Inne formy zabezpieczenia, bliżej nieokreślone, które bank jest w stanie zaakceptować (bardzo rzadko stosowane).

Banki udzielające kredytów studenckich

Paź 31

Jeśli pobierasz już kredyt studencki, do tego dnia musisz pokazać w swoim oddziale ważne zaświadczenie z uczelni!

Lis 15

Jeśli nie otrzymujesz jeszcze kredytu, a jesteś nim zainteresowany, pamiętaj, że tego dnia upływa termin składania wniosków!

Dla przedsiębiorczych

Twój StartupAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości